bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2012

Zarządzenie nr 101/2012 z dnia 27 grudnia 2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie żywnościowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 100/2012 z dnia 27 grudnia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 15 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 99/2012 z dnia 19 grudnia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 98/2012 z dnia 19 grudnia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 79/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 97/2012 z dnia 18 grudnia 2012
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2013 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 96/2012 z dnia 17 grudnia 2012
w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2013 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy objętych równoważnym systemem czasu pracy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 95/2012 z dnia 17 grudnia 2012
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz jednostek podległych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 94/2012 z dnia 11 grudnia 2012
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2013 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 93/2012 z dnia 7 grudnia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 87 /2012 z dnia 19 listopada 2012
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 92/2012 z dnia 7 grudnia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 91 z dnia 5 grudnia 2012
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
polityka bezpieczeństwa informacji


Zarządzenie nr 90/2012 z dnia 30 listopada 2012
zmieniające Zarządzenie nr 71 /2010 z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 89/2012 z dnia 23 listopada 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 88/2012 z dnia 22 listopada 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 87 z dnia 19 listopada 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/2012 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik 1


Zarządzenie nr 86/2012 z dnia 15 listopada 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 85/2012 z dnia 9 listopada 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 84/2012 z dnia 9 listopada 2012
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2013 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 83/2012 z dnia 7 listopada 2012
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniującego wnioski osób o skierowanie do pomocy społecznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 82/2012 z dnia 7 listopada 2012
zmieniające Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 15 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012
zmieniające Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 21 marca 2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 80/2012 z dnia 29 października 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 79/2012 z dnia 17 października 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 15 października 2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 77/2012 z dnia 11 października 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 76/2012 z dnia 10 października 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 75/2012 z dnia 9 października 2012
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2012 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 2 października 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 73/2012 z dnia 1 października 2012
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 27 września 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 71a/2012 z dnia 26 września 2012
w sprawie realizacji usług opiekuńczych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 26 września 2012
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 70/2012 z dnia 10 września 2012
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 30 sierpnia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 10 sierpnia 2012
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 7 sierpnia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 30 lipca 2012
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 74/2011 z dnia 6 grudnia 2011r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 25 lipca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 19 lipca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 17 lipca 2012
zmieniające Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 16 lipca 2012
w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie wydawania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej osób kierowanych do domów pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy"
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 61/2012 z dnia 9 lipca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 60/2012 z dnia 28 czerwca 2012
zmieniające Zarządzenie nr 71 /2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 28 czerwca 2012
zmieniające Zarządzenie nr 72/11 z dnia 30 listopada 2011 w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2012r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 28 czerwca 2012
zmieniające Zarządzenie nr 79/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 57/2012 z dnia 25 czerwca 2012
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2012 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 25 czerwca 2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Organizacyjnych i Programów Działalności Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 19 czerwca 2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 18 czerwca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 11 czerwca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/2012 z dnia 11 czerwca 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 51/2012 z dnia 11 czerwca 2012
zmieniające Zarządzenie nr 79/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 4 czerwca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 49/2012 z dnia 30 maja 2012
w sprawie przeprowadzenia likwidacji środków trwałych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 48/2012 z dnia 23 maja 2012
w sprawie ustalenia zasad wydawania napojów profilaktycznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 23 maja 2012
zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 1 marca 2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 22 maja 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 21 maja 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 21 maja 2012
zmieniające Zarządzenie nr 79/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 18 maja 2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w magazynach w Dziale Wsparcia Rodziny, Asysty Rodzinnej i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Dunikowskiego 2
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 16 maja 2012
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 10 maja 2012
w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 40/2012 z dnia 10 maja 2012
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2012 roku
treść zarządzenia
załącznik 1


Zarządzenie nr 39/2012 z dnia 8 maja 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 38/2012 z dnia 30 kwietnia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 23 kwietnia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 20 kwietnia 2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 35/2012 z dnia 16 kwietnia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 34/2012 z dnia 16 kwietnia 2012
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 16 kwietnia 2012
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 rok

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 11 kwietnia 2012
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 31/2012 z dnia 2 kwietnia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 2 kwietnia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 29 marca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 28 marca 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 21 marca 2012
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 12 marca 2012
w sprawie konkursu pn: "Dostarczanie żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej".

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4
załącznik nr 5


Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 12 marca 2012
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie zasad obsługi prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 12 marca 2012
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie ustalenia trybu i zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta i zarządzeń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 1 marca 2012
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 27 lutego 2012
w sprawie przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do V edycji projektu systemowego "Krok do przodu" w latach 2012-2013.

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 20/2012r. z dnia 9 lutego 2012
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej sprzętu komputerowego o wartości powyżej 1000,00 zł będącego w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 2 lutego 2012
w sprawie ustalenia Procedury Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 31 stycznia 2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 31 stycznia 2012
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 39/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia systemu oceny okresowej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 31 stycznia 2012
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 5/06 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 30 stycznia 2012
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 23 stycznia 2012

zmieniające zarządzenie nr 74/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12/2012 z dnia 23 stycznia 2012
zmieniające zarządzenie Nr 40/09 z dnia 30 listopada 2009 r

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 30 stycznia 2012
zmieniające Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 19 stycznia 2012
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 9/2012 z dnia 18 stycznia 2012
w sprawie ustalenia stawki środków finansowych przysługujących prowadzącemu rodzinny dom dziecka

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 8/2012 z dnia 18 stycznia 2012
w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/06 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/12 z dnia 18 stycznia 2012
w sprawie określenia stawek na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6/2012 z dnia 17 stycznia 2012
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 53/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnego Punktu Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 16 stycznia 2012
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 13 stycznia 2012
w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji ds. opiniowania wniosków o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 13 stycznia 2012
w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia
załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8


Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 rok

treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/12 z dnia 11 stycznia 2012
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 13.01.2015
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 28 592