bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2023r


Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie Miasta Bydgoszczy w 2023 roku


Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne dwa stanowiska urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków tut. Ośrodka


Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu mieszkaniach chronionych na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 roku


Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 09 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 09 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa


Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 roku


Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia ceny jednej godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku


Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 roku prowadzonym przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia i korzystania z usług opiekuńczych w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania w 2023 roku w ramach projektu „Zaopiekowani”


Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.Opublikował: Emil Szafrański
Publikacja dnia: 17.01.2023
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 04.01.2023
Dokument oglądany razy: 919