bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2018r

Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r.


Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniające Zarządzenie nr 58/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r.


Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 24 grudnia 2018r.
Zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia kosztów utrzymywania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta  Bydgoszczy w roku 2019 prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.


Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r.


Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni”.


Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.
W sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe.


Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej.


Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 11 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2019 roku


Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przepowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi płacowej w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przepowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przepowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn: "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."


Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn: "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych na Alzheimera przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."


Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
W sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.
Zmieniające zarządzenie Nr 84/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”


Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.
Zmieniające zarządzenie Nr 83/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”


Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 4 grudnia 2018r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2019.


Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok.


Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”


Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019”


Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.01.2019r. Do 30.06.2019r.”


Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.01.2019r. Do 10.06.2019r.”


Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
W sprawie unieważnienia konkursu ofert na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni”


Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 19 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019.


Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok.


Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok.


Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 7 listopada 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu "Złota Rączka dla Seniora 65+" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 5 listopada 2018r.
zmieniające zarządzenie nr 58/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018r.


Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 30 października 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniujjącej ofert zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019


Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 30 października 2018r.
w sprawie odwołania konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 61/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2019-2023


Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 30 października 2018r.
w sprawie odwołania konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 60/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2019-2023


Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 29 października 2018r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 25 października 2018r.
zmieniające Zarządzenie nr 58/2108 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników na dzień 31 grudnia 2018r.


Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 25 października 2018r.
uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Dnia bez Klienta" w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kondydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019


Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2019-2023


Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 24 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2019 - 2023


Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 23 października 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 22 października 2018r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r.


Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 22 października 2018r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 8 października 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu "Złota Rączka dla Seniora 65+" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 8 października 2018r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 26 września 2018r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 j.t. z późn. zm.)


Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 19 września 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydygoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 17 września 2018r.
w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Rodzina w Centrum 2" dla zadań realizowanych przez MOPS Bydgoszcz


Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 13 września 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 7 września 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 27 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konnkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 31 lipca 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 27 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 19 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 19 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 17 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 16 lipca 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 12 lipca 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 5 lipca 2018r.
zmieniające zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 4 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.";
2. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym".


Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 06 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na relaizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018


Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 06 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 25 maja 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w zakresie pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie wprowadzenia " Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszcz


Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniującego wnioski osób o skierowanie do domu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie kierowania i umieszczania mieszkańców miasta Bydgoszczy w domach pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej wnioskodawcy i osób zobowiązanych"


Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w dziale Organizacyjno - Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 13 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni" ogłoszonym w dniu 16 lutego 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 5 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowsiko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 21 lutego 2018r.
w sprawie wprowadzenia "Procedury przydzielenia asystenta rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych"


Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wyzaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 19 lutego 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r." ogłoszonym w dniu 18 stycznia 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 16 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni"


Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dwa wolne stanowiska urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referent Działu Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „ Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r. ”


Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018r.
w sprawie wyznaczenia u umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłku w roku 2018 w stołówce prowadzonej przez organizację pozarządową.


Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2018 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018r.
w spawie rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rokOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 28.12.2018
Dokument oglądany razy: 12 631